Budolfi øre-næse-halsklinik, Thisted og Nykøbing Mors

Behandling af høretab med høreapparat


Forskellige høretab

Forskellige typer af høretab

Et eventuelt høretab måles bla. ved at sende forskellige toner i forskellige frekvensområder til hvert øre – dels sendes lyden den normale vej igennem øregang,  trommehinde og mellemøre til det indre øre (sneglen), dels sendes lyden gennem knoglen bag øret ind til det indre øre.

Ved at variere niveauet af tonerne, kan vi fastslå grænsen mellem de frekvenser og den lydstyrke, man hører – og dem, man ikke hører.

En sådan grænse kaldes høretærsklen. Hvis der uanset styrke overhovedet ingen reaktion er på de forskellige lyde, vil man tale om døvhed.

Der skelnes mellem let, middelsvært og svært høretab .

Disse betegnelser er dog kun en grov inddeling, idet høretabet ofte er forskelligt i de forskellige frekvenser (toneområder).

Da høretab kan være meget forskellige – er det  derfor meget forskelligt, hvordan et høretab opleves fra menneske til menneske.

En anden vigtig måling er den enkeltes skelneevne (diskriminationsevne) – eller udtrykt modsat skelnetabet eller misforståelsesprocenten.

Man skal gentage taleord – og det tælles op, hvor mange rigtige ord man kan gengive.

Diskriminationen siger noget om opfattelsen af lyden – den sociale hørelse, og er vigtig for, hvor stor gavn man vil have af et høreapparat.  Med en god skelneevne kan man forvente at få god gavn af et høreapparat,  med en meget dårlig skelneevne, kan man have problemer med at få nok ud af et høreapparat.

 

Konduktivt og perceptivt høretab

Hvis årsagen til høretabet kan lokaliseres til øregangen eller mellemøret, kaldes det et  konduktivt høretab. Hvis høretabet  derimod er forårsaget af problemer i det indre øres nervefibre eller sanseceller, kaldes det et  perceptivt høretab.

Et konduktivt høretab vil i en del tilfælde kunne afhjælpes med en operation, fx. med en ny trommehinde, hvis den er defekt, eller ved en ”reparation”  eller udskiftning af de små øreknogler i mellemøret.

Mellemørebetændelser, væske i ørerne eller betændelse med såkaldt kolesteatom (”knogleæder”) kan være årsager til konduktivt høretab.  Nogle af disse lidelser skal behandles medicinsk, andre kirurgisk .

Et  perceptivt høretab kan ikke ”helbredes”  eller opereres, men vil i de fleste tilfælde kunne afhjælpes med et høreapparat.

I dag findes mange forskellige typer og modeller og med vidt forskellige egenskaber, der kan tilpasses individuelt og selv til meget svære høre

 

Ved et aldersbetinget høretab er hørenedsættelsen størst i diskanten (de lyse toner).

Der findes to typer af arvelig hørenedsættelse – dels den bassinformede kurve, hvor hørenedsættelsen findes i  mellemtoneområdet  eller et arveligt høretab, karakteriseret ved hørenedsættelse i diskanten. Arvelige høretab kan vise sig i ung alder, men nogle typer af arvelige høretab viser sig først i moden alder.

 

En støjskade viser sig ved en hørenedsættelse ved et specifikt frekvensområde  ofte ved  4-6kHz. (link til arbejdsskadestyrelsens  www.ask.dk/Udgivelser/Vejledninger)


Medfødt eller erhvervet døvhed.

Ved medfødt eller erhvervet døvhed  (f.ex efter meningitis) kan der implanteres elektroder i øresneglen (såkaldt cochlear implant), hvorved der kan etableres hørelse og sprog. (se  www.ci-info.dk)

 

Ved svær kronisk øreinfektion, hvor høreapparat ikke kan anvendes.

Ved svær betændelse i mellemøre og øregang,  må man i nogle tilfælde opgive at give høreapparat, fordi det ikke kan tolereres. Et høreapparat vil lukke øregangen så meget til, at flåddet fra øret øges, og høreapparatet kan ikke fungere.

Indoperation af et såkaldt BAHA- apparat er en mulighed (BAHA = bone anchored hearing aid , knogleforankret høreapparat). Se illustration herunder.

 


Budolfi øre-næse-halsklinik, Thisted og Nykøbing Mors   |   Tlf 96 19 99 02
administration